Gestió integral de la vostra cuina

Aquest servei suposa venir a cuinar a les vostres instal·lacions, és a dir, que nosaltres us elaborarem els menús a casa vostra.

Un cop detectades les necessitats i analitzada la infraestructura de què disposeu us oferim un pla de treball que tindrà en compte els següents aspectes:

– La confecció d’un pla de menús equilibrat i saludable, adaptat a les necessitats i característiques dels comensals per part d’una dietista nutricionista.

– Un bon equilibri i varietat en la freqüència dels grups d’aliments en el pla de menús.

– Les tècniques culinàries més saludables a l’hora d’elaborar els plats, es a dir procurant preservar les característiques organolèptiques dels aliments per a poder gaudir de tots els seus nutrients.

– L’adaptació del menú genèric a les dietes especials, procurem que tots mengin el mateix evitant els components al·lèrgens a l’hora d’elaborar els plats.

– Organització de compres i la selecció de proveïdors i de productes.

– Gestió dels processos d’elaboració dels menús, la traçabilitat i dels controls higienicosanitaris.

– Selecció dels perfils més adequats al lloc de treball o subrogació en cas de tenir-los.

– Formació i suport constant a l’equip de cuina per part de personal especialitzat.

– Control i manteniment de de les instal·lacions i l’equipament disponible de la cuina.

– Neteja i desinfecció de les instal·lacions i aparells assignats a la cuina.

 

La passió per la qualitat