nadons

1. Etapa de major creixement físic.

 

2. Inici del descobriment d’olors, gustos i textures.

3. Adquisició de bons hàbits alimentaris.

El procés d’aprenentatge d’hàbits alimentaris és especialment important durant els primers anys de vida ja que, a més de facilitar un bon estat nutricional i un creixement òptim, ajudarà a consolidar l’adquisició d’hàbits saludables per a l’edat adulta.

La infància es caracteritza per ser l’etapa on hi ha un major creixement físic i desenvolupament psicomotor. Això significa que l’alimentació no solament ha de proporcionar energia per mantenir les funcions vitals sinó que ha de cobrir unes necessitats majors relacionades amb el creixement i la maduració.

L’infant, des que és nadó fins que té tres anys d’edat, ha d’aprendre a mamar, tastar, mastegar, empassar i manipular els aliments i també descobrir diferents olors, gustos i textures, amb la finalitat d’incorporar-se, a poc a poc, a l’alimentació familiar.

En aquest període és molt important afavorir les condicions que permetin l’adquisició progressiva d’uns hàbits alimentaris saludables.

L’alimentació adequada de l’infant a partir de l’any d’edat i fins als tres anys es basarà en una proposta alimentària variada, suficient, equilibrada i individualitzada, d’acord amb la pròpia constitució del nen o nena i les indicacions pediàtriques. En l’elaboració dels àpats cal:

– Proporcionar un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i educatius.

– Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així com aspectes socials i de convivència als àpats.

– Potenciar la varietat i la identitat gastronòmica de la zona.

– Fomentar la identificació, la descoberta i l’acceptació progressiva dels diferents aliments i plats, educant l’infant en el plaer de menjar amb moderació.