La seguretat

Portem un estricte control dels processos de producció per tal de garantir la seguretat alimentària dels menús

 

– A Bo i Sa seleccionem i provem els productes abans d’incorporar-los a les nostres receptes.

– Comprovem el seu origen i la seva composició mitjançant les fitxes tècniques que els proveïdors ens han de facilitar.

– Gestionem de forma correcta els controls higienicosanitaris amb registres, preses de mostres i temperatures.

– Garantim la formació adequada als nostres treballadors per tal de que manipulin correctament els aliments i utilitzin els processos adequats a l’hora de cuinar-los.

– Portem un control sobre la traçabilitat dels aliments i dels processos d’elaboració dels plats i les receptes.

– Mitjançant laboratoris externs realitzem analítiques per tal d’assegurar-nos que les superfícies, utensilis, instal·lacions i plats són correctes.

– Una tècnica de qualitat supervisa constantment les tasques del personal, dels processos, les instal·lacions i els plats per assegurar-nos que tot està dins dels paràmetres establerts.

 

La formació del personal, el processos, la traçabilitat, la higiene i la desinfecció, el control de les temperatures, els factors ambientals i de superfícies de treball, i les analítiques són la base de la nostra seguretat alimentària